• Levertijd voor producten is 10-14 dagen omdat we al onze artikelen zelf maken. Houd hier dus rekening mee bij het plaatsen van je bestelling.
  • Indien u een spoedbestelling heeft gelieve contact op te nemen.

Artikel 1 - Webshop
1.1.
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. 

1.2.
Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4.
Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

 

1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

 

1.6.
De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

 

1.7.
In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Wen's Art eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper. 

 

1.8.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.


Artikel 2 – Bedenktijd


2.1.
Wanneer u een bestelling via de website plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er een aankoopovereenkomst gesloten tussen Wen's Art en de klant. 

De klant kan binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging de bestelling kosteloos annuleren. Na deze periode is de bestelling definitief. Wen's Art behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording. 

 

2.2.
Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn op maat gemaakte, gepersonaliseerde en met naam gemaakte artikelen.

 

2.3.
1. De particuliere klant die de overeenkomst annuleert is een schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van de aankoopsom. Dit percentage wordt verhoogd naar 50 procent indien de klant annuleert nadat de ondernemer hem in kennis heeft gesteld dat gehele of gedeeltelijke aflevering kan plaatsvinden.
2. De percentages in lid 1 liggen vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de klant kan aantonen dat de schade lager is. 
3. Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.
4. Er is sprake van een overeenkomst na een bevestiging via mail, een bestelling via de webshop of een aankoop in de showroom. 

 

2.4.
De collectie van Wen's Art bestaat uit producten die op basis van individuele keuzes worden samengesteld. Klanten kunnen kiezen uit zeer veel verschillende opties zoals vele diverse maten, verschillende kleuren en uiteenlopende afwerkingen. Al onze producten worden gemaakt na bestelling van de klant en op basis van de keuzes van de klant. Dit is de reden dat de producten van Wen's Art zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit is van toepassing op alle vormen van bestellingen (online, telefonisch of in de showroom). 

 

Artikel 3 - De overeenkomst


3.1.
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via bankcontact of IDeal. 


3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de
benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.


3.3.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.


3.4.
Onze producten worden geleverd in België en Nederland. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat met de klant is afgestemd. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. 
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

 

3.5.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in België. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.


Artikel 4 - De prijs


4.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.


4.2.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.


4.3.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

 

Artikel 5 - Klachten en garantie


5.1.
Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Wij staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.


5.2.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze worden door ons persoonlijk beantwoord. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.


5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.


5.4.
Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product.  Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

 

5.5.
Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het apparaat ter reparatie aanbieden.
Mocht het apparaat niet meer gemaakt kunnen worden dan vervangen wij het apparaat door een nieuw exemplaar.
Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadigingen het gebruik van verbruikers artikelen van een ander merk. 

Artikel 6 - Verzenden
Wij verzenden met een vervoersbedrijf naar onze keuze waar wij een contract mee hebben afgesloten.
U krijgt vanzelf een mail van de vervoerder zodra deze is verwerkt in het depot van de vervoeder.
Als dit gebeurd is krijgt u van de vervoerder een mail met de levering gegevens.
Wij zijn hier niet voor aansprakelijk en hebben hier geen enkele invloed op .
Pakketten worden verzekerd verzonden tot een bedrag van €500
Wen's Art is niet aansprakelijk voor verlies, breuk en diefstal van de pakketten .
De verantwoording hiervoor ligt bij de vervoerder zodra het pakket is overgedragen .
Mochten er problemen zijn rond het afleveren van het pakket bv breuk of kapotte doos meldt dit aan de chauffeur en maak er foto's van of accepteer het pakket niet en laat de chauffeur deze mee terug nemen.

Indien u het pakket wel accepteert meldt dit dan binnen 7 dagen aan ons via de mail met de foto's erbij .
Wen's Art is niet verantwoordelijk voor diefstal ,verlies of verkeerd bezorgen .
Hiervoor is het belangrijk dat als u dit overkomt dit gelijk te vermelden aan de vervoerder zodat zij een case kunnen openen.
Om u pakket te traceren, terug te vinden of het geld aan u terug te betalen.
Hiervoor zijn de pakketten verzekerd.
Onze vervoerder dient dit met u af te handelen en niet Wen's Art omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de pakketten door de vervoerder.
Mocht er iets anders mis gaan rond het verzenden meld dit dan altijd binnen 7 dagen aan ons via het contactformulier op de site.
Wij zullen proberen om u zo goed mogelijk te helpen om het probleem op te lossen.

 

Artikel 7 - Klachten

Indien de klant klachten of vragen heeft omtrent door Wen's Art  geleverde goederen of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar info@wensart.be of een brief naar Wen's  Art, Dorpsstraat 121, 3381 Kapellen (Glabbeek), België.

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een natuurlijk of een rechtspersoon die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/

 

Artikel 8 - Akkoord

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.